បានផ្ដល់អនុសាសន៍ HOT

យើងខិតខំដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

បានផ្ដល់អនុសាសន៍ HOT

នៅជ្រុងនៃពិភពលោកអ្នកនឹងឃើញម៉ាស៊ីន SOUTLIER មួយ

ទីក្រុងនីងបូ Guowei ត្រារោងចក្រមេកានិចមានឯកទេសក្នុងការរចនា, ការអភិវឌ្ឍ, ផលិត, ការលក់អាជីវកម្មត្រាមេកានិចនានា។ ការរចនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតផលជាមួយ DIN24960 នេះ ISO9001 ... ពួកគេអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីឧស្សាហកម្មគីមី, ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ, ការព្យាបាលលូប្រេងហើយដូច្នេះនៅលើ។

ផលិតផលចម្បងរបស់យើងរួមមានផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ...